Menolak Harta

Menolak Harta Kisah Rasulullah SAW: Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Amamah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: Tuhanku menawarkan kepadaku untuk menjadikan bukit Makkah menjadi emas untukku, aku menjawab: Tidak wahai Tuhanku! Tapi biarkan aku kenyang sauatu hari dan lapar Read More …

Akhlak Rasulullah SAW

Marah hanya untuk dosa: Diriwayatkan al-Tirmidzi bahwa Aisyah ra berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW membantu orang yang didzalimi terhadap kezaliman yang ditimpakan kepadanya selama tidak melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah, jika melanggar apa yang diharamkan Allah maka Read More …